måndag 29 oktober 2012

Ballonger

                                                             Ballongupstigning i Gränna

fredag 26 oktober 2012

Variabla bilder

                                                                       Frinnaryd
                                                                Skugga på väggen
                                                   Kobollar mellan Aneby o Frinnaryd
                                                                        Huskvarna
                                                               Pir i Vättern vid Gränna
                                                                             Glada löv

söndag 21 oktober 2012

Gränna hamn

 Någon håller på att bygga om Gränna hamn. Det är därför att kunna ta in större färjor.Så bla den inre piren och fyren skall tagas bort.Då blir det många turister och ön kommer att sjunka.Men jag brukar åka dit på våren och hösten när det inte är så många turister.
måndag 8 oktober 2012

Åsens By

 Åsens by ligger i Haurida socken,Aneby kommun.Kulturreservatet Åsens by var landets första kulturreservat och bildades i mars år 2000.I kulturreservatet ingår Åsens bys inägomark med sin bebyggelse.
På Åsen fanns bebyggelsen redan på 1400-talet.Under 1600-talet övergick Åsen i två bönders ägo och idag består byn av tre gårdar.Bebyggelsen är välbevarad och tidtypisk från 1800-talet.öster och norr om byn finns också gamla odlingsrösen som tyder på förhistorisk bosättning. Inom kulturreservatet finns även åkerspår från medeltiden.Dessa spår ligger idag uti ängsmarken norr om byn.
På Åsens by kan man förutom de gamla husen och redskapen också se den mångfald av växter och djur som var typiska för den svenska landsbygden i början av 1900-talet.Här finns bl a husdjursraser som var vanliga förr.
Dessa bilder tog jag söndagen 7 oktober 2012 med tanken på höstfärgerna.


lördag 6 oktober 2012

Eksjö

                                                         
                                                           Några bilder från Eksjö